Registrera dig

Det första steget är att skapa ett konto. Därefter får ni hjälp och stöd av systemet att göra den av lagen krävda dokumentation korrekt och fullständig. I portalen finns tillgång till praktiska mallar och enkla checklistor som ser till att ni får koll och förstår företagets hantering av personuppgifter.

Det är lätt att med systemets hjälp redovisa hur företaget lever upp till de krav som GDPR ställer. Ni kan hämta rapporter och därmed undvika böter för felaktig hantering av personuppgifter.

Börja med att fylla i ert organisationsnummer och välj önskad tjänst.

Abonnemang

Hanterar ni personuppgifter för er egen organisation? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
199 kr
Bindningstid
12 månader

Hanterar ni personuppgifter för annans räkning? Då ska ni skapa konto som personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, exempelvis en tjänsteleverantör eller webbhotell. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
199 kr
Bindningstid
12 månader

GDPR-Cookie för din Wordpress sida med scanning. Vi scannar din hemsida löpande efter cookies och ser till att sidan alltid är uppdaterad.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
100 kr
Bindningstid
12 månader

GDPR-Cookie för din wordpress sida! Du får en GDPR-anpassad cookiebanner till din hemsida.

Uppstart
5 000 kr
Månadskostnad
0 kr